על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

קטרינה / אפלפלד אהרון

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

קאטרינה / אהרון אפלפלד

נושא א'- העולם הלא יהודי בקאטרינה

בנובלה קאטרינה מתגלה בפנינו עולם של גויים, גויים השונאים את היהודים ושנאתם היא שנאה שורשית בסיסית ועוברת בירושה. מדובר באנטישמיות יצרית המבוססת על רגשות חסרי היגיון ועל אמונות. על רקע עוין זה מתפתחת לפנינו דמות של גויה יוצאת דופן שאוהבת יהודים וקושרת את חיה בגורלם.

 1. לפניכם משפטים הנאמרים לקאטרינה בגנות היהודים. ציינו ליד כל משפט מי אמר אותו. הסבירו את מהות האנטישמיות הרווחת בסביבתה הקרובה של קאטרינה. היעזרו במראי המקומות שלפניכם1 והוסיפו מראי מקומות משלכם.


        + "היהודים ירמו אותך" (עמ' 14) עמ' 17
        + "הגונב מגנב פטור" (עמ' 14) עמ' 18.
        + "השדים עם המזוודות" (עמ' 14), עמ' 18 וגם: "אם מתרגלים אליהם מפיקים מהם רק תועלת"(עמ' 15) עמ' 18.
        + "הם רצחו את ישו" (עמ' 15) עמ' 19
        + "אצל היהודים יש המון שטרות / אבל לך הם נותנים פרוטות / הם מתרחצים ביום חמישי / ומזדווגים ביום שישי" (עמ' 21) עמ' 26
        + "אינך יודעת, הם פועלים בשקט, בסתר, משנים אותך מבפנים. השדים חכמים ומחוכמים, ובאחד הימים תקומי ותראי: נגועה בצרעת היהודית" (עמ' 27). עמ' 32
        + "היהודים משבשים את הכל. עכשיו הם מקלקלים את הבנות שלנו. אסור לעבוד אצל יהודים. היהודים משחיתים את הנפש" (עמ' 75) עמ' 96
        + "לא נעלים את שמחתנו" (עמ' 112). עמ' 148
 2. קאטרינה מבלה בימי ראשון בבית המרזח, יחד עם גויים העובדים בבתי יהודים. יחד הם שרים ומחליפים חוויות ממקום עבודתם.
    1. כיצד מגנה קאטרינה עם חבריה הגויים את היהודים? (עמ' 20, 21) עמ' 26, 27.
    2. גילויי האנטישמיות העולים מתוך דבריהם ניזונים מדעות קדומות2 הפורצות בעקבות השתייה המרובה. הוכיחו קביעה זו על פי דברי קאטרינה.
 3. עבודתה של קאטרינה אצל רוזה ובנימין מלווה באיום של חבריה הגויים: מהו האיום? (עמ' 27) עמ' 32, מהי תגובתה של קאטרינה נוכח האיום?
 4. קאטרינה נזכרת שבימי ילדותה נהגו צעירי הכפר לצוד יהודים (עמ' 32). עמ' 41, תארו את תהליך הציד כפי שהיא מתארת אותו.
 5. האסירות בבית הכלא שונאות יהודים בגלוי: "אנחנו מדברות בגילוי לב, לא נעלים את שנאתנו" (עמ' 112) עמ' 148. הן שמחות לאיד נוכח השמדת היהודים ו"חוגגות" במשך כל תקופת המשלוחים.
    1. קאטרינה מזדעזעת נוכח שמחת האסירות למשמע הרכבות המובילות יהודים למוות. תגובותיה הן תגובות רגשיות ותגובות אלימות. הסבירו והוכיחו טענה זו. (עמ' 112 –116 עמ' 143 - 150)
    2. איזה אירוע גורם לקאטרינה לאבד שליטה? (עמ' 112) עמ' 148.
    3. האסירות חיברו שיר (עמ' 115) עמ' 152. מהו תוכן השיר ומה ניתן ללמוד ממנו על יחס האסירות ליהודים?

לסיכום:

  * כתבו על דמותה של קאטרינה כגויה יוצאת דופן על רקע שנאה ליהודים המתגלה בנובלה.
  * הציגו שתי דמויות של גויים בקאטרינה והסבירו כיצד באה האנטישמיות שלהן לידי ביטוי.נושא ב' - העולם היהודי בקאטרינה

את העולם היהודי בנובלה קאטרינה אפשר לבחון משתי נקודות מבט עיקריות:

 1. נקודת מבטם של הגויים המגלים שנאה כלפי היהודים, מרכלים עליהם, בזים להם ואף בוזזים אותם ופורעים בהם. נקודת מבט זו מבהירה את יחס הגויים ליהודים עוד בתקופה שלפני השואה. לאור יחס זה מתוארות גם אדישותם ושמחתם של הגויים למראה היהודים המובלים להשמדה.
 2. נקודת מבטה של קאטרינה העוברת תהליך של התפכחות ביחסה ליהודים. התפכחותה מדורגת. הסיפורים על היהודים מלווים אותה משחר ילדותה, גם בבגרותה היא פוגשת אנשים שונים המספרים לה על היהודים המשחיתים, רוצחי ישו המזיקים. אך ככל שהיא מתקרבת אל העולם היהודי היא נמשכת אליו ולומדת לאהוב את היהודים.

שתי נקודות מבט אלה נמסרות לקורא על ידי קאטרינה המספרת על התמודדותה עם הדעות הקדומות של אנשי סביבתה. מתוך עדותה מבינים את הדרך הארוכה שהיה על קאטרינה לעבור מעמדה של אנטישמיות שורשית ועד לאהבתה ליהודים.

 6. רוזה, היהודיה הראשונה שהכירה קאטרינה, השפיעה עליה השפעה רבה. באיזה אופן קשרו האירועים שלפניכם בין רוזה וקאטרינה: הריונה של קאטרינה, מות בנימין, מחלתה של רוזה, סבלם של הילדים.
 7. קאטרינה פוגשת יהודים שונים במהלך חייה. מיהם היהודים3 שפוגשת קאטרינה במהלך חייה? מהן תכונות האופי של כל אחד מהם? אלו מסקנות ניתן להסיק על הקהילה היהודית כפי שהיא מצטיירת מנקודת ראותה של קאטרינה?


דמויות בחייה

במהלך חייה פוגשת קאטרינה דמויות שונות.

 8. ערכו רשימה של הדמויות שפוגשת על פי סדר כרונולוגי. דרגו אותן על פי סדר חשיבות לפי דעתכם. כתבו על יד כל דמות משפט אחד שמנמק את הדרוג. ציינו, מיהי, לדעתכם, הדמות שהשפיעה עליה בצורה המשמעותית ביותר? נמקו.
 9. בחרו שתי דמויות מבין הדמויות המרכזיות ושתיים מבין המשניות. לגבי כל דמות כתבו: מהו הקשר של הדמות לקטרינה; במה חשיבותה של הדמות – כיצד משפיעה על מהלך העלילה ו/או כיצד מאירה את קטרינה? (באור חיובי או שלילי ומדוע; אילו תכונות שלה חושפת/ מדגישה.


אפיון דמותה

 10. כתוב סיכום בן עמוד וחצי לפחות על דמותה. בדבריך התייחס לתכונות שונות שניכרות בה בתקופות שונות בחייה; לסתירות השונות באישיותה (ניגודים) ולחיי הנפש שלה. 


חלומות

 11. קאטרינה מרבה לחלום. בחרו שלושה חלומות4 שלה ותארו את תוכנם. הסביר את משמעות החלומות ותרומתם להבנת עולמה הפנימי של קאטרינה.


סיום הנובלה

 12. מהן המסקנות אליהן מגיעה קאטרינה לקראת סיום חייה? (מסקנותיה לגבי הוריה / לגבי האמונה באלוהים).
 13. סיום הנובלה זהה כמעט לחלוטין לתחילתה. הזהות בין הסיום להתחלה מעניק למבנה הכרונולוגי של הנובלה מסגרת מעגלית. מהו, לדעתכם, התפקיד של המסגרת המעגלית הן מבחינת התוכן והן מבחינת הסגנון?


מבחר שאלות למבחן (מתוך בחינות הבגרות)

(התשובות לשאלות מבוססות על תשובותיכם לשאלות עד כה)

 1. הסבר באילו אופנים משפיעים החינוך והסביבה על עיצוב עולמה של קטרינה.


 2. תאר שלוש אפיזודות שבהן מעורבת הדמות המרכזית (במישרין או בעקיפין). הסבר כיצד משפיעה כל אחת מהאפיזודות על הדמות.


 3. תאר קשר בין שתי דמויות . כיצד מושפע קשר זה מהאישיות של כל אחת משתי הדמויות, וכיצד הוא משפיע על התפתחות העלילה?
 4. ערכים בחיי האדם (ערכי דת, מוסר, חברה) שאותם מעמיד הסופר במרכז יצירתו במבחן. הסבר: מהם הערכים? תאר את אופן הצגתם ביצירה באמצעות הדמויות, העלילה וסמלים מרכזיים.


 5. מהי המציאות המתוארת ברומן ובנובלה שלמדת וכיצד היא באה לידי ביטוי בהתרחשויות בסיפור ובחיי הדמויות? מהי האמירה החברתית העולה מכל אחד מהרומנים או הנובלות (על רקע המציאות שתארת)?


 6. תאר בקצרה התרחשות (כגון אירוע, מעשה, מפגש) שיש לה השפעה בולטת על העלילה או על הדמויות, ברומן והסבר כיצד היא משפיעה על העלילה או על אחת הדמויות.


 7. חלומות, הזיות, מונולוגים פנימיים, דיאלוגים, זכרונות – כל אלה הם דרכים לעיצוב חיי הנפש של הדמויות ברומנים. בחר בשתיים מדרכי עיצוב אלה. הבא דוגמה לכל אחת מהדרכים, והסבר מה מלמדת כל דוגמה על חיי הנפש של קטרינה.


 8. ברומנים ובנובלות מוצגת עמידתו של אדם מול הסובב אותו ו/או מול עצמו. הסבר כיצד הדבר בא לידי ביטוי ברומן קטרינה.