על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

רשימת ספרים להיסטוריה מוגבר

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

הספרים הם:

הפעילות הציונית בארצות האסלאם בימי מלחמת העולם השנייה

1. מאיר אסתר, "התנועה הציונית ויהודי עיראק 1941-1950", ספריית העפלה, הוצאת עם עובד תל אביב, 1933, עמודים 11-100.
2. סעדון חיים ורפל יואל(עורכים), "במחתרת מארצות האיסלאם פרשיות העפלה והגנה", מכון בן צבי ומשרד החינוך, מינהל חברה ונוער, ירושלים, תשנ"ז.
ראה תמונה של הספר(בחסות האתר מינהל וחברה ונוער)(התמונה ה-4)

העליות הגדולות מארצות האסלאם בשנים 1948 -1967

1. מאיר אסתר, "התנועה הציונית ויהודי עיראק 1941-1950", ספריית העפלה, הוצאת עם עובד תל אביב, 1933, עמודים 225-217.
2. סעדון חיים(עורך), "בגילוי ובסתר העליות הגדולות מארצות האסלאם(1948-1967), מכון בן צבי ומשרד החינוך, מינהל חברה ונוער, ירושלים, תש"ס.
מחיר: 66 ש"ח.
3. צור ירון, "העלייה מארצות האסלאם", צבי צמרת וחנה יבלונקה(עורכים), העשור הראשון תש"ח-תשיח, יד בן צבי, ירושלים, 1997, עמודים 57-82.

קהילת יהודי קרקוב בתקופת השואה

1. פלד יעל(מרגולין), "קרקוב היהודית 1939-1943": עמידת מחתרת באבק, הוצאת בית לוחמי הגטאות, הקיבוץ המאוחד ומהשואה, תל אביב, 1933. פרקים י"ח- כ"א, עמודים 197-226.
ראה תמונה של הספר(בחסות האתר Book4Book). מחיר: 45 ש"ח.
2. קראי פליציה, "פנים רבות לגבורה - קהילת יהודי קרקוב בתקופת הכיבוש הנאצי", הוצאת בית הספר המרכזי להוראת השואה יד ושם, ירושלים, 2002.
ראה תמונה של הספר(בחסות האתר יד-ושם). מחיר: 45 ש"ח.

מלחמת העצמאות

1. גולני מוטי, "ציון בציונות: המדיניות הציוניות בשאלת ירושלים 1937-1949", האוניברסיטה המשודרת, 1992.
ראה תמונה של הספר(בחסות האתר זאפ). מחיר: 42 ש"ח.
2. פעיל מאיר, "עצמאות תש"ח-תש"ט", האוניברסיטה המשודרת, 1990.
ראה תמונה של הספר(בחסות אתר צומת ספרים). מחיר: 42 ש"ח.
3. צחור זאב, "חזון והחשבון: בן גוריון בין אידיאולוגיה ופוליטיקה", ספריית הפועלים 1993. הפרק "ההכרעה על הקמת המדינה", עמודים:183-194.
ראה תמונה של הספר(בחסות האתר סימנייה). מחיר: 70 ש"ח.

חירות ושוויון בעת החדשה

1. קליינברגר רות(עורכת), "חירות ושוויון - נושא הבחירה בהיסטוריה לחטיבה העליונה", מעלות, 1983.

תולדות ארצות הברית

1. קליינברגר רות(עורכת), "ארה"ב נושא היסטורי לחטיבה העליונה", מעלות.

יפן המודרנית

1. בן עמי שילוני, "יפן המודרנית, תרבות והיסטוריה", הוצאת שוקן, תל אביב, 1977.

סין המודרנית

1. אהרון שי, "ממלחמת האופיום עד יורשי מאו", זמורה-ביתן, תל אביב, 1990.  • יש לציין שהמחירים הם מחירים לידע כללי.