על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

תולדות ארצות הברית

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
תולדות ארצות הברית

הקמת ארה"ב – צמיחת האומה האמריקנית ועיצובה:

א. סיבות להגירה לאמריקה הצפונית, מאפייני המהגרים, מושבות הצפון, המרכז והדרום ומאפייניהן
ב. תהליכי אמריקניזציה שעברו על המהגרים בארה"ב: כור ההיתוך, טמיעה ופלורליזם תרבותי
ג. תפיסת הספר ועיצוב החברה האמריקנית על פ' ג' טרנר, והביקורת כלפי תורתו

עקרונות היסוד של הדמוקרטיה האמריקנית ומבנה המשטר:

א. הכרזת העצמאות והחוקה האמריקנית
ב. מוסדות השלטון הפדראלי ודרכי פעולתם בהתאם לחוקה

מוקדי הכוח המשפיעים על הממשל הפדראלי והמקומי:

א. קהילת ההון והתעשייה
ב. קבוצות לחץ חברתיות
ג. המפלגות
ד. תקשורת ודעת הקהל

הדמוקרטיה האמריקנית במבחן הזמן – משברים ודרכי התמודדות:

א. גורמי יסוד למלחמת האזרחים ודרכי השיקום החוקתיים, הכלכליים והחברתיים
ב. מאבק השחורים למען שוויון זכויות במאה ה- 20
ג. פרשת ווטרגייט

הקפיטליזם האמריקני מסוף המאה ה-19:

א. מאפייני הקפיטליזם, גילוייו והשלכותיו הכלכליות, החברתיות והפוליטיות משלהי המאה ה-19 ועד למלחמת העולם הראשונה, התנועה הפרוגרסיבית ותיקוניה
ב. "השיבה לנורמאליות" בשנות ה-20 והמשבר הכלכלי הגדול
ג. ה"ניו דיל" – מטרות, דרכי יישום, הערכה ביקורתית: "הניו דיל" – המשך או מהפכה?
ד. ארה"ב כ'חברת שפע' – בעיות ודרכי התמודדות

מדיניות החוץ של ארה"ב עד תום מלחמת העולם השנייה:

א. התפיסה הבדלנית על פי תפיסותיהם של ג' וושינגטון וג' מונרו
ב. האימפריאליזם האמריקני בשלהי המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. גורמים וגילויים מרכזיים
ג. מבדלנות למעורבות: גורמי ההצטרפות של ארה"ב למלחמת העולם הראשונה, חזון ההסדר העולמי החדש של ווילסון בוועידת השלום בפריז
ד. מגמות מרכזיות במדיניות החוץ של ארה"ב בין שתי מלחמות העולם
ה. מבדלנות למעורבות: גורמי הצטרפות ארה"ב למלחמת העולם השנייה

ארה"ב כמעצמת על במחצית השנייה של המאה ה-20:

א. קץ הבדלנות האמריקנית בעידן המלחמה הקרה והאמצעים שנקטה ארה"ב כדי לבלום את התפשטות הקומוניזם באירופה (דוקטרינת טרומן, תוכנית מרשל, משבר ברלין והקמת נאט"ו)
ב. הניסיונות של ארה"ב לבלום את ההתפשטות הקומוניסטית ביבשת אסיה וביבשת אמריקה (קוריאה, קובה, ויטנאם)
ג. ממרוץ חימוש גרעני ל'דטנט': השינויים בתפיסת המעורבות האמריקאית


קישור חיצוניים: