סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

Past perfect

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

משתמשים בזה בשביל לתאר רצף ארועים שהתרחשו בעבר, כולל הדגשה של מה בא לפני מה. לדוגמה:I had done my h.w. after I returend home. נכתב כאן-בדוגמה שעשיתי שיעורי בית אחרי שחזרתי הביתה. past perfect נבנה ע"י had+v3.