סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

אותיות השימוש וכל"ב

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
המקרה ו' החיבור כל"ב
בשווא בד"כ חמישים וְאחד כְששה לְכאן
כתנועת החטף לפני חטף וַעֲשרה כַחֲצי שעה
בחיריק א. לפני י' שוואית: לִיְרושלים
ב. לפני שווא: כִרְצונו לִצְפת
לפני י' שוואית השווא מתבטל: וִיְרושלים
בשורוק א. לפני שווא: וּשְלושה
ב.לפני אותיות בומ"פ: וּבית וּמאתים
לפני אות כל"ב שוואית
בקמץ לפני הברה מוטעמת וָחצי וָרבע חץ וָקשת לָרדת