על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

ראי אנחנו שניים מספרים / יהודה עמיחי

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ראי אנחנו שניים מספרים / יהודה עמיחי.

ראי, אנחנו שניים מספרים,
עומדים יחדו ומתחברים


או מתחסרים, כי סוף-סוף הסימן
משתנה מזמן לזמן.


היה קשה כל-כך עד שהגענו
לעמוד יחדו, וגם ידענו


כפלים של אושר, גם שברים
כאשר יקרה למספרים.


גם עתה, תחתנו, העולם קו שבר -
אל תראי, הביטי איך מעבר


לאותו הקו פרח לנו עכשיו
המכנה המשותף.


תוכן השיר:

זהו שיר אהבה, המדבר על זוגיות. המשורר משתמש במושגים מתמטיים, כדי לתאר זוגיות זו: "שניים מספרים", חיבור – עליה, חיסור – מורד (משהו חסר). "משתנה" – נעלם, היחסים משתנים, אי אפשר לצפות אותם מראש."כפל" – אושר. "שברים" – עצב, משהו נשבר ביחסים. "קו שבר" – רמז לרעידת אדמה, לשבר ביחסים". "מכנה משותף" – פשרה.
יש כאן אירוניה מסויימת כי כידוע המתמטיקה וההגיון שלה רחוקים מרחק בלתי אפשר מהאהבה.

השיר פותח בפנייה אל בת הזוג, כל הביטויים המתמטיים מתארים את העליות והמורדות ביחסים בין בני הזוג. בני הזוג מתחברים או מתחסרים, ז"א לפעמים חסר משהו ביחסים, והסימן המשתנה מזמן לזמן הוא דו משמעי, היחסים משתנים אבל הם גם מהווים נעלם (משתנה), הם לפעמים חיוביים ולפעמים שליליים.
המשורר מתאר את הקשיים וכן את רגעי האושר שבני הזוג עברו עד שהגיעו למצב של עמידה יחדיו. האושר בא בכפילות היה גדול מאוד. השברים מתארים שבר ביחסים, גם בהווה כאשר הם עומדים יחדיו איננו בטוח. השבר גם מייצג את העובדה שהם אינם שלמים לבדם ואלי שהם אפילו פחות מעצמם כשהם נפרדים.
"העולם קו שבר" – הקרקע לא יציבה. היחסים עלולים להשתנות, ואולי דווקא העולם הוא שנשבר משתנה , אבל על בני הזוג להשאר יחד, למרות השבר בעולם. המשורר שוב פונה אל בת הזוג כדי להרגיע את חששותיה. "אל תיראי", אולם גם בתוך מילות ההרגעה שלו, יש מסר דו משמעי .
"מעבר לאותו הקו פרח לנו עכשיו המכנה המשותף" – מצד אחד, מתחת לקו השבר יש מכנה משותף. פרח – מציין פריחה, פריחה ביחסים, אולם המילה גם מרמזת לכך שהמכנה המשותף שהם הגיעו אליו עלול לפרוח – לברוח.
אמצעים אמנותיים כל בית מורכב משתי שורות וכל שני בתים מהווים משפט אחד. באמצעות המבנה הזה מדגיש המשורר את הרעיון המרכזי של השיר – הזוגיות. כך השיר כולו הוא חטיבה אחת שכן בין השורות ובין הבתים יש גלישה – פסיחה, מה שמוכיח שאי אפשר להפריד בין זוגות הבתים, כשם שאי אפשר להפריד בין בני הזוג למרות העליות והמורדות ביחסים. העובדה שיחסים בין בני הזוג הם לא אבסולוטיים.