סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

שיחת סיכומונה:מאגר בגרויות/היסטוריה א'

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מאגר בגרויות -- היסטוריה א':

מידע כללי: - היחידה הראשונה מכונה היסטוריה א' ועוסקת בשנים 1920-1870 - משך הבחינה בהיסטוריה א' -שעתיים. - אין חומר עזר שמותר לשימוש בבחינה - חישוב הציון בהיקף של 2 יח"ל מתבצע כך: הבחינה בהיסטוריה א' מהווה 40% מהציון הסופי והבחינה בהיסטוריה ב' מהווה 60% מהציון.


מאגר השאלונים-

קיץ 2009: שאלון 022105, 220 (היסטוריה א) - תוכנית ישנה - http://files.geva.co.il/articlefile_1245076887392.pdf

שאלון 022115, 220 (היסטוריה א) - תוכנית חדשה - http://files.geva.co.il/articlefile_1245076908923.pdf

חורף 2009: היסטורה א שאלון 022105 - http://files.geva.co.il/articlefile_1233589202718.pdf

קיץ 2008: שאלון 022105, 220 (היסטוריה א) - http://files.geva.co.il/articlefile_1214499357406.pdf

חורף 2008: שאלונים 022105/220 (הסטוריה א) - http://files.geva.co.il/articlefile_1201095618921.pdf

קיץ 2007: שאלון 022105, 220 (היסטוריה א) - http://files.geva.co.il/articlefile_1181832246703.pdf

חורף 2007: שאלונים 022105/220 (הסטוריה א) - http://files.geva.co.il/articlefile_1170686953250.pdf

קיץ 2006: שאלון 022105, 220 (היסטוריה א) - http://meyda.education.gov.il/sheeloney%5Fbagrut/2006/6/HEB/22105.PDF

חורף 2006: שאלונים 022105/220 (הסטוריה א) - http://meyda.education.gov.il/sheeloney%5Fbagrut/2006/1/HEB/22105.PDF

קיץ 2005: שאלונים 022105/220 (הסטוריה א) - http://meyda.education.gov.il/sheeloney%5Fbagrut/2005/6/HEB/22105.PDF

חורף 2005: שאלונים 022105/220 (הסטוריה א) - http://meyda.education.gov.il/sheeloney%5Fbagrut/2005/1/HEB/22105.PDF

קיץ 2004: http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/6/HEB/22105.PDF

חורף 2004: http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2004/1/HEB/22105.PDF

קיץ 2003: http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/6/HEB/22105.PDF

חורף 2003: http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2003/1/HEB/22105.PDF

קיץ 2002: http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/6/HEB/22105.PDF

חורף 2002: http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/2002/1/HEB/22105.PDF

קיץ 2001: http://www.zinman.org.il/html/wbagrut/bg2001/16.pdf

שימו לב: השאלונים לקוחים מאתרים שונים והקרדיט שייך לאתרים הללו על העלאת השאלון ופירסומו.

השאלונים מהשנים 2009-2007 לקוחים מאתר יואל גבע והקרדיט שייך להם. השאלונים מהשנים 2006-2002 לקוחים מאתר meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut והקרדיט שייך להם. השאלון משנת 2001 לקוח מאתר www.zinman.org.il והקרדיט שייך להם.