סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

שירה

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שירה

שירת ימי הביניים

בפרק השירה יילמדו 25 שירים ופואמה אחת על פי המפורט להלן:

חמישה שירים - שיר אחד מכל קבוצה:

קבוצה א':

קבוצה ב':

קבוצה ג':

קבוצה ד':

קבוצה ה':פואמה

אחת מבין אלה:

גורדון יהודה לייב:

ביאליק חיים נחמן

שירה עברית במאה העשרים

ביאליק ח"נ

שישה שירים - אחד מכל קבוצה:

1)צנח לו זלזל ; לבדי

2)הכניסיני תחת כנפך ; הקיץ גווע

3) על השחיטה;והיה כי יארכו הימים; אכן גם זה מוסר אלוהים

4)ואם ישאל המלאך; לפני ארון הספרים

5) איך; ציפורת;גבעולי אשתקד

6)לא זכיתי ;חוזה לך ברח;והיה כי תמצאו


משוררים נוספים משירת המאה העשרים

שבעה שירים - שיר אחד משיריו של כל אחד מהמשוררים האלה:

טשרניחובסקי שאול

ראי אדמה; לא רגעי שנת; שירים לאילאיל - א'; נוקטורנו; אידיליות‎15: לביבות; כחום היום


גרינברג אורי צבי

עם אלי הנפח [כפרקי נבואה] (כל כתביו, כרך א', מוסד ביאליק, ‎1994); היתה לי ברֵכה (כרך ד'); שיר נס השיר; שיר אמי והנחל, (כרך ט').


רחל

רק על עצמי; גן נעול; ספר שירי; גורל (שירת רחל, דבר, ‎1975)

אלתרמן נתן

ירח; עץ הזית; עוד חוזר הניגון (שירים משכבר, הקיבוץ המאוחד, ‎1972); דו שיח (עיר היונה, הקיבוץ המאוחד, ‎1978)


גולדברג לאה

משירי הבן האובד‎16; שיר י"ב מתוך אהבתה של תרזה די-מון; לתמונת אמא (ילקוט שירים, יחדיו, ‎1973; מוקדם ומאוחר, ספרית פועלים, ‎1978)


עמיחי יהודה

גשם בשדה הקרב; אבי; לא כברוש; ראי אנחנו שניים מספרים (שירים ‎1962-1948, שוקן, ‎1977)


זך נתן

רגע אחד שקט בבקשה; אני שומע משהו נופל (שירים שונים, הקיבוץ המאוחד, ‎1984); שימו לב לסגול הרועד; שיר לאוהבים הנבונים (כל החלב והדבש, עם עובד, ‎1981)


בחירה פתוחה

במסגרת הבחירה הפתוחה ניתן לבחור שירים נוספים, או משיריהם של המשוררים הנזכרים לעיל (כאמור בהערה מס' 14"), או משיריהם של משוררים אחרים מהשירה העברית לתקופותיה. במסגרת זאת ניתן גם ללמד שירים מתורגמים. כמו כן, בידי המורה הבחירה להתמקד במשורר אחד או לבחור משיריהם של משוררים אחדים. בנספח 1 תמצאו דוגמאות לקבוצות קטנות של שירים המתלכדות סביב עקרונות מארגנים שונים: תימטיים, פואטיים, תקופתיים וכו'. דוגמאות אלה הן בגדר הצעות והן נועדו לעודד את הוראת השירה סביב עיקרון מלכד המאפשר למידה השוואתית, קונטקסטואלית וכד'.


14) כדי להעמיק את ההיכרות עם שירתם של משוררים אלה אפשר יהיה לבחור שירים נוספים משיריהם, מאלה הנזכרים לעיל או אחרים, זאת במסגרת הבחירה הפתוחה (ראו להלן).
15) אם נבחרה אידיליה של טשרניחובסקי אפשר לראות בה חלופה לשני שירים. הבוחרים בחלופה זו ילמדו במסגרת הבחירה הפתוחה רק שישה שירים.
16) בשל אורכו של המחזור "משירי הבן האובד" אפשר לראות בו חלופה לשני שירים. במקרה זה יילמדו במסגרת הבחירה הפתוחה רק שישה שירים.