סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

תהליכי אמריקניזציה שעברו על המהגרים בארה"ב: כור ההיתוך, טמיעה ופלורליזם תרבותי

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
Ucd.png סיכום זה נמצא תחת עריכה. נא לא לערוך דף זה עד שתוסר ההודעה.

במהלך ההיסטוריה אמריקאית התפתחו שלושה זרמים עיקריים אשר כל אחד מהם הציע תשובה לשאלת הטמיעה בארה"ב.
שלושת הזרמים הם:

  • אנגלו-קונפורמיות.
  • כור היתוך.
  • פלורליזם תרבותי.


אנגלו-קונפורמיות

תיאוריית האנגולו-קונפורמיות דרשה מן המהגר ויתור מחולט על מורשת אבותיו לטובת אורח החיים של קבוצת הגרעין האנגלו-סכסית בארה"ב.

מזווית הראייה של היום ניתן להגיד כי הושגו יעדיו של הזרם האנגלו-קונפורמיסטי וכי כיום אזרחי ארה"ב אימצו את עיקרי התנועה.

אך מבחינת הטמיעה התרבותית לא השיגה התנועה את יעדיה אלא להפך. כיום כל קבוצה אתנית בארה"ב מפעילה מוסדות תרבותיים יחודיים לה ונוטים להגביל קשרים חברתיים מחוץ למובלעה האתנית. רוב הקשרים הנעשים בין הקבוצות השונות מבוסס בעקרו על קשריים כלכליים ופוליטיים.

כור היתוך

העקרון המונח ביסוד כל הגישות המקובלות לכור היתוך הוא התמזגות גמורה של כל הגזעים השונים ע"י נישואי תערבות.

כניסתם של מהגרים למבנים הסוציאלים של החברה הלבנה-פרוטסטנית הוותיקה והשלמתו של תהליך כור ההיתוך ע"י נישואי תערובת לא הובילו ליצירתו של גזע חדש אשר מורכז מכל גזעי המהגרים. במקום זה נספגו אותם המהגרים בתוך הקבוצה הפרוטסטנית.

פלורליזם תרבותי

בתחילת המאה ה-20 הלכה והתגבשה השקפה חדשה, שיצאה נגד כור ההיתוך והדרישה להטמעה מהירה, בטענה שאלה נכפים על המהגרים החדשים ומדכאים אותם. לפי ההשקפה הזאת, כוחה של האומה נמצא במגוון התרבותי שלה, בפסיפס שלה, בעובדה שלכל אחד יש מקום להתבטא בו ולהביא עימו את ההסטוריה האתנית והתרבותית שלו - ללא מחיקת העבר. המצדדים באידיאל זה טוענים שסובלנות, נתינת מקום להתבטאות ומגוון תרבותי הם שיצרו אומת מופת, ולא כפייה על מהגרים חדשים להיות משהו שהם לא.


  • תוכן זה אינו מופץ תחת רישיון ה GNUFDL.