סיכומונה נפתח מחדש לעריכה! על מנת לערוך סיכומים נדרש לפתוח חשבון.

10122 בעיות בפילוסופיה של המוסר

מתוך סיכומונה, אתר הסיכומים החופשי.
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

קורס: בעיות בפילוסופיה של המוסר, 10122

כותב: פרופ' אלעזר וינריב

מוסד אקדמי: האוניברסיטה הפתוחה


יחידה 1 - מהי בעיה מוסרית ומה פילוסופי בה http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_1_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A4%D7%AA.pdf


יחידה 2 - אגואיזם (על תומס הובס) http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_2_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_.pdf


יחידה 3 - לאלו דברים יש ערך (על אריסטו ומיל) http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_3_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_.pdf


יחידה 4 - התועלתנות בת זמננו

קובץ 1/2 http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_4_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_.pdf

קובץ 2/2 http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_4_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_10122.pdf


יחידה 5 - חובות (על עמנואל קאנט) http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_5_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_.pdf


יחידה 6 - זכויות (על לוק ומיל) http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_6_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_.pdf


יחידה 7 - צדק, על ג'ון רולס ורוברט נוזיק [סיכום מוקלד וערוך] http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_7_%D7%A6%D7%93%D7%A7_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8.pdf


יחידה 8 - אחריות (אריסטו, הארט ואונורה, פרנקפורט) http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_8_%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1.pdf


יחידה 10 - ניהיליזם (פרידריך ניטשה) http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_10_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94.pdf


יחידות 11-12 - מטא אתיקה

קובץ 1/4 http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_1_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A_4_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_11-12_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8.pdf

קובץ 2/4 http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_2_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A_4_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_11-12_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1.pdf

קובץ 3/4 http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_3_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A_4_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_11-12_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1.pdf

קובץ 4/4 http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_4_%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A_4_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_11-12_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1.pdf

נספח ליחידות 11-12 http://www.sikumuna.co.il/images/%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93%D7%94_11-12_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%94_10122.pdf